מרוץ הארץ המובטחת שליחים קק"ל מי-ם לים,
מרוץ
 
אולטרה 144/70/54 ק"מ והליכה ספורטיבית
על מסלול קק”ל:
מי-ם אל ים – השנה מירושלים לתל-אביב

16-17 באפריל 2015
***

THE TEL-AVIV –  JERUSALEM BICYCLE TRAIL WAS MADE POSSIBLE THROUGH THE GENEROSITY OF JOSEPH AND WOLF  LEBOVIC , TORONTO CANADA

 המרוץ הירוק של ישראל-שואף לשמור על הטבע וטבע האדם


ההשתתפות של רצי האולטרה במרוץ הארץ המובטחת קק"ל מי-ם לים מקנה את הניקוד הבא בארגון ה- UTMB-
רצי אולטרה למרחק 70 ק"מ-  2 נקודות 
רצי אולטרה למרחק 144 ק"מ- 3 נקודות