השנה המרוץ בסימן ירידה מירושלים לתל-אביב 16-17 באפריל 2015

   

מרוץ הארץ המובטחת שליחים קק"ל מי-ם לים, מרוץ אולטרה 144/70/54 ק"מ על מסלול קק”ל

***

THE TEL-AVIV –  JERUSALEM BICYCLE TRAIL WAS MADE POSSIBLE THROUGH THE GENEROSITY OF JOSEPH AND WOLF  LEBOVIC , TORONTO CANADA

המרוץ הירוק של ישראל-שואף לשמור על הטבע וטבע האדם

ההשתתפות של רצי האולטרה במרוץ הארץ המובטחת קק"ל מי-ם לים מקנה את הניקוד הבא בארגון ה- UTMBרצי אולטרה למרחק 70 ק"מ-  2 נקודות רצי אולטרה למרחק 144 ק"מ- 3 נקודות