מרוץ האולטרה מנקודה לנקודה הגדול בישראל – והשנה מים לי-ם (מתל אביב לירושלים) , מרוץ אולטרה 144/70/54/25 ק"מ
ומרוץ שליחים 144/70 ק"מ לקבוצות של 4, 6 או 8 רצים
   

THE TEL-AVIV –  JERUSALEM BICYCLE TRAIL WAS MADE POSSIBLE THROUGH THE GENEROSITY OF JOSEPH AND WOLF  LEBOVIC , TORONTO CANADA

המרוץ הירוק של ישראל-שואף לשמור על הטבע וטבע האדם

******************

ההשתתפות של רצי האולטרה במרוץ הארץ המובטחת קק"ל מי-ם לים מקנה את הניקוד הבא בארגון ה- UTMB-

רצי אולטרה למרחק 70 ק"מ- 1 נקודה |  רצי אולטרה למרחק 144 ק"מ- 3 נקודות

******************