הרצים במקצים האישיים בלבד מחוייבים בהצגת אישור רפואי בעת איסוף ערכת המשתתף

ללא הצגת האישור לא ניתן יהיה לקבל את הערכה להשתתפות במרוץ